Fõ tartalom

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, illetve a Hegyvidéki Gondozási Központ 2014-ben indította el a Szépkorúakért a HegyvidékenIMG 0093 programot. A gondozási központ felkérésére és megbízásából a Szolidáris szomszédság közösségfejlesztő alprogram kidolgozója és megvalósítója a Közösségfejlesztők Egyesülete. (2017 januárjától a programot, illetve a csoportokat a Hegyvidéki Kulturális Szalon veszi át.)

A közösségfejlesztő program célja a kerület alsó részén élő idősek öntevékenységének, önszerveződésének támogatása, ezáltal a szomszédsági kapcsolatok erősítése, közösségek létrehozása, és az egész kerület helyi nyilvánosságának fejlesztése.

 

A hazai társadalom elöregszik – ez ma már ténykérdés. Hogyan kezelhetjük pozitív hozzáállással ezt a helyzetet? Mit tehetnek a helyi önkormányzatok és az érintett (ellátó) intézmények annak érdekében, hogy az idősödő és idős korosztály ne ellátottakból és kliensekből, hanem aktív és kezdeményező, a helyi társadalom fejlődését segítő állampolgárokból álljon?

Erről a témáról rendez szakmai tanácskozást a Hegyvidéki Szociális Központ és a Közösségfejlesztők Egyesülete  2016. június 8-án 10-14.30-ig a MOM Kulturális Központban (Budapest, XII., Csörsz u. 18.). 

Szépkorúakért a Hegyvidéken – közösségfejlesztő alprogram

Budapest Főváros XII. kerülete önkormányzatának felkérésére 2013-14 fordulóján szakmai programot dolgoztunk ki, melynek fő célja az idősödő és idős (60+) korosztályból szomszédsági önkéntes hálózat kialakítása, illetve lakossági kezdeményezések elindítása volt. A program nagy mértékben épített Egyesületünk 2008-10-ben Újbudán megvalósított 60+ programjára.

A hegyvidéki kerületben az interjúzási szakaszt követően közösségi beszélgetéseket tartottunk, majd elindítottuk a programba bekapcsolódó helyi lakosok rendszeres találkozóit. Ezzel párhuzamosan a kerületben az idősödő és idős korosztállyal munkájából adódóan kapcsolatba kerülő szakemberek számára, egy érzékenyítő képzés után, rendszeres találkozási alkalmakat biztosító műhelysorozatot indítottunk.

Az egyéves program során a helyi lakosokból verbuválódott önkéntesek, valamint a közösségi munka iránt érdeklődő szakemberek csoportja időről időre egymással is találkozik, s közösen gondolkoznak a célterületen élő 60+ korosztály közösségi tevékenységekbe való bevonásának lehetőségeiről.