Fõ tartalom

2013. szeptemberétől 2016. áprilisáig futó, a Norvég Civil Támogatási Alap által finanszírozott programunk két fő szálon fut: 1. saját szervezetünk fejlesztése, 2. kistelepülési szervezetek, csoportok fejlesztése.

1. Saját szervezetünk fejlesztésének fő célja:

  • szervezeti (operatív menedzsment és szakmai tevékenységek) munkafolyamataink hatékonyságának javítása;
  • belső és külső kommunikációnk fejlesztése;
  • szakmai tagozatok kialakítása;
  • szervezetünk módszertani háttér-intézmény szerepének erősítése;
  • saját tagságunkkal és partnerszervezeteinkkel való kapcsolataink megerősítése, fejlesztése.

2. Terepen végzett munkánk fő céljai:

  • erőforráshiány miatt elakadt, közösségi alapú szolgáltatások biztosítására irányuló kistelepülési kezdeményezések felkutatása Kelet-Magyarország három régiójában, a kezdeményező csoportok, szervezetek szakmai mentorálása;
  • helyi (települési, kistérségi) szektorközi együttműködési hálózat kialakítása a kezdeményezések fenntarthatóságának erősítése érdekében;
  • a helyi kezdeményezések kulcsszereplőinek országos szakmai hálózatba való becsatolása (képzések, tanulmányutak);
  • a közösségfejlesztés értékelés-módszertanának kidolgozását segítő szakmai kísérlet megvalósítása.