Fõ tartalom

Műhelyeket szervezünk a Gönci járásban dolgozó szakembereknek. Eredménynek tekinthetjük, hogy ezek meg tudnak úgy valósulni, hogy szakmaiságunkat tükrözzék, hogy részt vesznek rajta a helyi szakemberek és szeretnek részt venni, hogy ezáltal megvalósul egymáshoz való kapcsolódásuk, inspirációt kapnak és közösen gondolkodnak – mindez támogatja együttműködésüket, és egy esetleges helyi fejlesztésnek is alapja lehet.

A pályázatban még olyan egyértelműnek tűnt, melyik tevékenységforma mit jelent. Aztán a projekt kezdetekor eléggé el voltunk veszve a szakmai műhelyeket illetően, és egyáltalán, nagyon próbáltunk mindent megtervezni és az egyes tevékenységeket egymásra építeni.

A műhelyeken „görcsölésben” áttörést jelentett, hogy egyre több műhelyötlet született meg bennünk, ahogy bontakozott ki a projekt. Ezek a műhelyötletek folyamatosan napirenden vannak, folyamatosan alakulnak át és az időzítésük is változik, ugyanakkor folyamatosan valósulnak is meg. Ez a folyamatos reflexió a terepi történésekre (és a terepi történések kapcsán bennünk születő gondolatokra) és ezek műhelyekben való „visszatükrözése” erőssége a projektnek (és a stábnak).