Fõ tartalom

2004-ben, az akkori Ifjúsági, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával, a Közösségfejlesztők Egyesülete országos szakmai hálózatot hozott létre. A Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat (Köztámháló) nemzetközi, elsősorban brit, példákra alapozva háromszintű szakmai, szakértői hálózat kialakítását és működtetését célozta, helyi lakossági kezdeményezések felkutatása, életre keltése és/vagy megerősítése érdekben. A Közösségfejlesztők Egyesülete (mint országos szakmai támogató központ) háttértámogatásával a megyei koordinátorok települési (szomszédsági) kezdeményezéseket kutattak fel, s a helyben élő aktivisták szakmai támogatásán keresztül igen sok helyi kezdeményezés elindulását, megerősödését, formalizálódását segítették. A Köztámháló hat éves működése alatt a közösségfejlesztő szakemberek által segített kezdeményezésekről az Adattárban számos anyag, leírás található. 

A Köztámháló, noha formálisan 2010-ben támogatás hiányában, megszűnt, sok tekintetben mégis tovább él. Megmaradt, sőt, azóta bővült, a fejlesztők szakmai és kommunikációs hálózata, megmaradtak és szakmai profitot hoztak a Köztámháló-ban szerzett tapasztalatok és megmaradtak azok a személyes élmények és emlékek, melyekről a KÖFE 25. születésnapja alkalmából megjelent kötet is beszámol. A Köztámháló korábbi tagjai, illetve az ő tanítványaik, az általuk bevont emberek minden évben aktív résztvevői a közösségfejlesztők nyári egyetemének, a Közösség konferenciának, az Állampolgári Részvétel Hetének, s működtetik saját szűkebb pátriájuk szervezeteit, csoportjait, saját eszközeikkel hozzájárulnak az állampolgári részvétel erősítéséhez, a közösségfejlesztő szakma pozícióinak erősítéséhez.