Fõ tartalom

A Közösségfejlesztők Európai Hálózata (European Network of Community Development) rendszeresen hírt ad saját és tagjai tevékenységeiről, a közösségfejlesztő szakembereket foglalkoztató kérdésekről és a kérdésekről folyó nemzetközi párbeszéd fórumairól. A legfrissebb híreket, melyek a 2016. áprilisában Budapesten megtartott vezetőségi találkozóról és a szervezet 25. születésnapját ünneplő rendezvényről is tájékoztatnak, a letölthető angol nyelvű kiadványban olvashatják.

Az ELTE Szenátusi ülés jegyzőkönyve 2016. április 25. Az egyes érdemi és ügyrendi határozatok, bejelentések, kérdések és válaszok:

„9. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül, 37 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az LV/2016. (IV. 25.) Szen. sz. határozatát CÍMZETES  EGYETEMI TANÁR cím adományozásáról VERCSEG Ilona részére a Társadalomtudományi Karon.”

Gratulálunk Ilika!

 

„NEC ARTE NEC MARTE” – Sem csellel, sem erővel! 

 

 

A komáromi vár oldalán e jelmondat, mely arra figyelmeztet, hogy a megannyi viszontagságot megélt városnak van egy remeke (?), ami mindenkinek és mindennek ellenállt.

Erre a nemes gondolatra hivatkozunk, amikor Mészáros Zsuzsanna komáromi születésű közösségfejlesztőnek, az életútjának és munkáságának ünnepi méltatását – laudációját összeállítottuk.