Fõ tartalom

Méltóságkereső – ezt a címet viselte ebben az évben is a Beke Pál emlékére szervezett konferencia május utolsó napjaiban a TIT Stúdió Egyesület Zsombolyai úti székházában. Az alcím is fontos:

Konferencia a nyitott kulturális intézményekről, közösségi terekről

A cím egyrészt Beke egyik legfontosabb kötetének a címe. De a meghívó összefoglalja, kikre figyel különösen ez a szakmai kör, kiket tart méltóságkeresőnek napjainkban:

Olyanokat, akik arra adnak választ: miképpen lehet megerősíteni, megadni, megszerezni vagy épp visszaadni, visszaszerezni a meglévő, a valaha megvolt vagy az esetleg még meg nem tapasztalt méltóságot. Azt, amely tartást ad az egyes embereknek, közösségeknek, településeknek, térségeknek, illetve saját maguknak. Amelynek birtokában úgy érezhetik: nem csak lakosai, hanem polgárai településüknek, országuknak, Európának. Az Emlékcím tulajdonosainak közös tulajdonsága, hogy mindezt közösségi alapon, a méltóságukat kereső és megteremtő emberekkel együtt, nem csupán értük, hanem velük közösen teszik.”

Az érdekes előadások közül hármat emelek ki: Hajnal Lászlóét a „Kincskeresők a Tisza mentén - Óballai történetek” címűt, Kandikó Ritának – aki a Balaton felvidékén dolgozik a Fekete sereg nevű ifjúsági szervezettel, s az erről szóló beszámolóját, valamint a  közösségi térhasználat legújabb példáiról a Józsefvárosban – az Auróra és a Gólya közösségi terek bemutatását. Mindhárom (igazából négy) egyszerre volt színes – érdekes és valódi szakmai innovációkat is tartalmazott (ez persze nem minősíti vissza a többi előadást sem).

Ahogy az szokás ezeken az évenkénti találkozókon, az alapítók kiosztották a Beke Pál Emlékcímet. 

Idén is két kiváló szakember kapta ezt a megtisztelő címet: Bihariné Asbóth Emőke és Kandikó Rita.

GRATULÁLUNK A DÍJAZOTTAKNAK és a bemutatott szakmai programokhoz is!

(Köszönjük a beszámoló sorokat Péterfi Ferinek)

Fotók  letölthetők innen: Méltóságkerső konferencia 2017