Fõ tartalom

Az ELTE Szenátusi ülés jegyzőkönyve 2016. április 25. Az egyes érdemi és ügyrendi határozatok, bejelentések, kérdések és válaszok:

„9. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül, 37 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az LV/2016. (IV. 25.) Szen. sz. határozatát CÍMZETES  EGYETEMI TANÁR cím adományozásáról VERCSEG Ilona részére a Társadalomtudományi Karon.”

Gratulálunk Ilika!

 

A Közösségfejlesztők Egyesülete gondozásában megjelent legfontosabb publikációi:

Vercseg Ilona (1988): Szocializáció, szerep, érték a népművelői pályán. Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest.
Vercseg Ilona (1989): Az epöli közösségfejlesztés kezdete. PC Lemezújság, 14. szám. Kapcsolódó anyag: Keresztesi József (1990): Híradás Epölről. Parola, 2. szám.
Vercseg Ilona (1990): Önkéntesek a világban és nálunk: az önkéntességen alapuló önszerveződés szükségességéről. PC Lemezújság, 19. szám
Vercseg Ilona (1990): Vállalkozói gazdaiskolák. Parola, 2. szám.
Vercseg Ilona (1991): Folytatódó közösségi munka a bakonyi térségben. Parola, 1. szám.
Vercseg Ilona (1991): A turizmus mint fejlesztő munkalehetőség. Parola, 4. szám.
Vercseg Ilona (1991): Híradás az ICEA Világkonferenciájáról. Trinidad, 1991. július 19-augusztus 2. A közösségi művelődés egyetlen közös faluvá fejleszti a Földet. Parola, 4. szám.
Vercseg Ilona (írta, szerk. és ford.) (1992): A szomszédság. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest. /Parola füzetek./
Vercseg Ilona (1992): A szomszédság mint a társadalmi cselekvés színtere. Parola, 4. szám.
Vercseg Ilona (1993): Közösség. Eszme és valóság. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest. /Parola füzetek./
Vercseg Ilona (1993): Új foglalkozás alakul? PC Lemezújság, 42. szám.
Vercseg Ilona (1993): Szakképzés és önkéntes közösségi munkások képzése. Parola, 1. szám.
Vercseg Ilona (1993): Szécsényi tanulságok: Szövetkezetfejlesztés a helyi közösségekben. (1993). Parola, 2. szám. Szécsény tanulságok II.: Közösségi munkások Angliában (1993). Parola, 5. szám.
Vercseg Ilona (1994): Szövetkezetfejlesztés. Angol-magyar szövetkezetfejlesztési tanfolyam. 1994. Parola, 2. szám.
Vercseg Ilona (1994): Az első magyar szövetkezetfejlesztési tanfolyam. Parola, 5. szám.
Vercseg Ilona (1994): Az önszerveződés alakulása Magyarországon. Parola, 2. szám. Vercseg Ilona (1995): Helyi cselekvés az új társadalmi rendben. Parola, 3. szám.
Vercseg Ilona (1995): Hálózatépítés Kelet-Közép Európában. A civil társadalom fejlődése. Brian Harvey könyvének előszava. Parola, 4. szám.
Vercseg Ilona (1995): Alakítsunk Párbeszéd-köröket. Parola, 5. szám.
Vercseg Ilona (1996): A közösségfejlesztés szakmai profilja. Parola, 4. szám. Vercseg Ilona (1997): „Tanuljunk Demokráciát”. Civil Kollégiumi képzések. Parola, 4. szám. Vercseg Ilona (1997): A közösségfejlesztés mozgástere. Parola, 2-3. szám.
Vercseg Ilona (1998): Önmeghatározás – egy nemzetközi munka keretében. Parola, 4. szám.
Vercseg Ilona (1999): Civil szervezetek és vidékfejlesztés. Parola, 1. szám.
Vercseg Ilona (1999): Feladatok és lehetőségek az ezredfordulón a civil szervezetek előtt a település és közösségfejlesztésben
Vercseg Ilona (2000): Közösségfejlesztés és közösségi alapú gazdaságfejlesztés. Szomszédsági gazdaságfejlesztés. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest. 38–41. /Parola füzetek./
Vercseg Ilona (2000): Közösségfejlesztés. Akkreditált továbbképzési program pedagógusoknak, közművelődési szakembereknek. Parola, 3. szám.
Vercseg Ilona (2001): Esettanulmány készítése. Parola, 4. szám.
Vercseg Ilona (2002): Eredményesség és mérhetőség a közösségfejlesztésben. Az előadás elhangzott A közösségfejlesztés 10 éve Amerikában, Európában és Oroszországban: ismérvek és mutatók konferencián, Moszkvában.
Vercseg Ilona (2002): Folyamatokban gondolkodni – Roma közösségfejlesztő program. Parola, 1. szám.
Vercseg Ilona (2002): Civil társadalom – mit jelent a tagjai számára? Részlet a Nonprofit Kutatócsoport Egyesület „Gyakorlat és kutatás” programjához készített kutatási javaslatból. Parola, 3. szám.
Vercseg Ilona (2002): A demokráciáról való tudatosság. Parola, 4. szám.
Vercseg Ilona (2003): Közösségfejlesztői „Képzők képzője”. Parola, 1-2. szám.
Vercseg Ilona (2003): Új közösségfejlesztési munkamódok, módszerek és technikák kifejlesztése. Parola, 1-2. szám.
Vercseg Ilona (2003): Közösségfejlesztés Közép-Kelet Európában. Parola, 3. szám.
Vercseg Ilona (az előadás 2003-ban hangzott el a cikk 2004-ben jelent meg): Konvertálható-e a szocialista közösségiség állampolgárisággá? Parola, 2. szám. Vercseg Ilona (2004): Central and Eastern Europe in the Limelight - Villanófényben Közép és Kelet Európa. Keynote Speech at the „Building Civil Society through Community Development” International Conference. Előadás „A civil társadalom építése közösségfejlesztéssel” nemzetközi konferencián, Budapest, 2004. március 25.-én.
Vercseg Ilona (2004): Szakmafejlesztés gólyalábon. Előadás egy csapókerti settlement-konferencián. Parola, 1. szám
Vercseg Ilona (2004): A társadalmi tőke (social capital) mérése magyarországi településeken. Parola, 3.
Vercseg Ilona (2004): Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak. Közösségfejlesztők Egyesülete. Budapest. /Parola füzetek./
Vercseg Ilona (2004): Fejlődéstörténet avagy a helybenjárás különféle módozatai? Az önkormányzásban való állampolgári részvétel gondolatának és gyakorlatának alakulása – kecskédi, cserkúti, kőbányai, rákoscsabai és szegvári példák.
Vercseg Ilona (az előadást a 2004-es számában jelent meg, de 2005 februárjában hangzott el): Community Development and Civil Renewal in Hungary. Annual Conference and AGM. Federation http://tatk.elte.hu/dokumentumtar/cat_view/693-e-tananyagok?start=25for Community Development Learning, February 2005, Liverpool. Közösségfejlesztés és civil társadalom, Magyarország. Parola, 2004/4. szám.
Vercseg Ilona (2005): Central and Eastern Europe in the Limelight. Keynote speech at the Building European civil society through community development. CEBSD–IACD–HACD Conference. Budapest. Community Development Journal, 40 (4, October): 399–404. (regisztrációra letölthető: http://cdj.oxfordjournals.org)Vercseg Ilona (2005): Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat. Parola, 1. szám.
Vercseg Ilona (2005): A részvétel mint közösségfejlesztési alapelv. Parola, 3-4. szám.
Vercseg Ilona (2006): Közösség és részvétel. Parola, 4. szám.
Vercseg Ilona (2007): Születésnapi köszöntő. Elhangzott a Civil Kollégium Közösségi Ház 10. születésnapján. Parola, 4. szám.
Vercseg Ilona (2007): Közösségi tanulás és fejlesztés. Parola, 4. szám.
Vercseg Ilona (2009): Összefoglaló gondolatok a Közösségi munkahelyteremtés Közösségi konferencián, 2008. november 7.-én. Parola, 1. szám.
Vercseg Ilona (2009): Partnerség, bizalom, felelősségvállalás. 10 éves a miskolci Regionális Civil Központ Alapítvány. Parola, 2. szám.
Vercseg Ilona (2009): Értelmiségi ideák és helyi szükségletek. A közösségfejlesztés jövője. Parola, 3. szám.
Vercseg Ilona (2009): A közösségfejlesztés változó meghatározottsága. Parola, 4. szám.
Vercseg Ilona (2010): Add tovább! Fiatalokkal a települési közösségekért. Egy most születő mozgalom. Parola, 2. szám.
Vercseg Ilona (2010): Bemutatjuk dr. Pallai Katalin: Társadalmi részvétel – bevezetés a helyi önkormányzati képviselők számára c. könyvét. Parola, 4. szám.
Vercseg Ilona (2011): Közösség és részvétel. A közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatának elmélete. Budapest, 2011. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület és ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék könyvsorozata
Könyvismertető, a könyvből vett részletekkel: Parola 2011. 2. szám.
Vercseg Ilona (2011): Részlet az Idősügyi Nemzeti Stratégiához 2008-ban írott tanulmányból. Parola, 1. szám.
Vercseg Ilona (2011): A közösségi munka folyamata és módszerei. In: Nagyné Varga Ilona
(szerk.): Közösségi munka a családsegítésben, Debrecen, 9-103. o. Parola, 3. szám.
Vercseg Ilona (2011): Mozduló és visszanéző közösségek. Parola, 3. szám.
Vercseg Ilona - Kovács Edit: Ifjúsági közösségfejlesztés (animáció), KF TFK. Kecskemét, 2012
 Vercseg Ilona (2013): Közösségfejlesztés, közművelődés és közösségi művelődés. Parola, 1. szám
Vercseg Ilona (2013): Bevezető gondolatok az intézményközi együttműködés és a szakmaköziség szükségességéről, Parola, 2. szám.
Vercseg Ilona (2013): Társadalmi tanulás – közösségi tanulás. Parola, 4. szám
Vercseg Ilona (2014): Közösségelmélet. Tantárgyi összefoglaló. ELTE TáTK Közösségi és Civil Tanulmányok Szak. Budapest.
Vercseg Ilona (szerk.) (2005): Gyakorlati útmutató közösségi munkásoknak. Vál. Varga A. Tamás. Ford. Varga Tamás. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest. /Parola füzetek./
Vercseg Ilona (szerk.) (2009): A közösségfejlesztés fejlődési folyamata a főbb események tükrében 1975-2009. Készült a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Közösségfejlesztők Egyesülete Közösség-konferenciájára. 2009. november 5-6. Kunbábony. Parola, 4. szám.

Vercseg Ilona életrajza megtekinthető a Közösségi Adattárban: ITT