Fõ tartalom

„A KÖFE kiadásában most megjelenő Parola-füzet többségében azokat az írásokat tartalmazza, amelyek korábban előadásokként a szervezet rendezvényein hangzottak el, emellett bevettem máshol publikált kisebb írásokat is. A kiadvánnyal az a becsvágyam teljesül, hogy e közösséghez tartozóként hagyjak nyomot, s egyben lehetőséget adott arra is, hogy ismét átgondoljam korábbi szövegeimet, amelyeket most, a lezárás után érzek igazán befejezetlennek: vívódások, amelyek tele vannak feloldatlan ellentmondásokkal és kifejtetlen szempontokkal.

Budapest, 2015. Közösségfejlesztők Egyesülete, Parola-füzetek

Bevezetőjében a szerző így indokolja témaválasztását:

Témám a közösségfejlesztési folyamat során megvalósuló közösségi tanulás bemutatása és elemzése.

Több mint tíz éve találkoztam a közösségfejlesztéssel, s ez a találkozás tudatosította bennem a társadalmi cselekvés fontosságát. Azóta egyre táguló körökben látom és értelmezem a társadalmi, politikai és gazdasági jelenségeket, befogadóbbá váltam. Tudatosult bennem az értelmiségi szerepvállalás jelentősége, mely mára talán csak Európának ebben a régiójában meghatározó jelentőségű, hiszen a régebbi, polgárosult demokráciákban a polgárok cselekvőképesebbek, s állampolgárként is képesek kiállni az érdekeikért. A közösségfejlesztés kinyitotta előttem a világot azzal is, hogy új kapcsolatokkal gazdagította az életemet, és ez gazdag tudás- és információcserét, egymástól tanulást és nyitottabb látásmódot eredményezett. Azok a közösségek, amelyekkel együtt dolgozom, mindig erőt adnak ahhoz, hogy megugorjam az előttem álló akadályokat, és meghaladjam önmagamat. Megtanultam, hogy ha változást akarok, cselekednem kell érte, és ezt a szemléletet próbálom átadni azoknak a közösségeknek is, akikkel dolgozom.

A Közösség dicsérete – 25 éves a Közösségfejlesztők Egyesülete címmel megjelent ünnepi kiadványunk, melyben a hazai közösségfejlesztés negyvenéves és egyesületünk 25 éves történetét, valamint a szakma jövőbeni kilátásait vettük számba. Szerzőink történeti, elméleti, terepi, szervezeti és nemzetközi szempontokat követő, szubjektív hangvételű írásai részletes és hiteles képet nyújtanak az érdeklődő szakemberek és laikusok számára.